Krijgt u subsidie voor woningaanpassingen?

29 april 2016

Ja, u kunt een vergoeding krijgen voor woningaanpassingen. Voorheen werd dit mogelijk gemaakt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 2015 is deze wet vervallen en zijn er twee nieuwe wetten voor in de plaats gekomen; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Beide wetten subsidiëren woningaanpassingen. Hoe dit precies werkt lichten we toe in dit artikel.

Wmo of Wlz

Welke wet voor u van toepassing is, is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die nodig is.

De Mwo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Wanneer u  woningaanpassingen wenst zoals wandbeugels, trapliften e.d. kunt u beroep maken op de wetgeving. Het doel van deze wet is mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Naast subsidie voor aanpassingen kunt u ook denken aan vergoedingen voor thuisverpleging en behandelingen.

De Wlz regelt dat mensen die intensieve zorg nodig hebben ondersteuning krijgen. Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking of dementen die veel hulp nodig hebben. Wanneer u voor een langere periode meerdere grotere aanpassingen moet doen voor een woning kunt u beroep maken op deze wetgeving.

Subsidie aanvragen voor woningaanpassing bij Wmo

Wanneer u in aanmerking komt voor Wmo moet u dit aanvragen bij de gemeente. Pas als u bent aangemeld kunt u bij het Wmo-loket binnen de gemeente navragen of u recht heeft op een vergoeding voor de woningaanpassing die u wenst. U moet zelf op zoek naar mogelijke oplossingen, aangeven waarom deze nodig zijn en diverse offertes opvragen. De gemeente bepaalt dan of u recht heeft op een vergoeding of niet. Als u geen geschikte oplossing kunt vinden, is de gemeente verplicht om deze te vinden. Het is zelfs mogelijk dat zij een op-maat oplossing aandragen. Maar niet iedereen heeft recht op op-maat oplossingen. Meer informatie kunt u bij uw gemeente aanvragen.

Subsidie aanvragen voor woningaanpassing bij Wlz

U kunt alleen gebruik maken van de wetgeving langdurige zorg wanneer u beschikt over een Wlz-indicatie. Een belangrijke voorwaarde om deze indicatie te krijgen is dat er altijd toezicht nodig is of 24 uur per dag zorg nodig is. Komt dit overeen met de zorgsituatie? Dan kunt u de Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. Als u de Wlz-indicatie heeft kunt u bij uw gemeente een vergoeding aanvragen voor de woningaanpassing. Vanaf 2017 wordt dit mogelijk gemaakt vanuit het zorgkantoor.

Beleid

Per gemeente kan het beleid voor het aanvragen van Wmo of Wlz subsidie sterk verschillen. Ga na hoe het in uw gemeente is geregeld. In alle gevallen raden wij aan om tijdig te beginnen. Grotere aanpassingen zijn niet binnen een paar maanden gerealiseerd. Er kan ook discussie ontstaat over de door u aangedragen oplossing. Trek ongeveer een jaar uit voor het zoeken naar de geschikte oplossing tot de daadwerkelijke realisatie.

Deel dit bericht