In 2019 is de eigen bijdrage Wmo voor iedereen gelijk

05 februari 2019

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan hulp en ondersteuning geregeld worden, zodat ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is hier verantwoordelijk voor. Wanneer u gebruik maakt van de voorzieningen uit de Wmo, betaalt u een eigen bijdrage. Voorheen was deze eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen, spaargeld en het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Vanaf 2019 is dit bedrag echter voor iedereen gelijk.

Ondersteuning via de Wmo

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zichzelf te kunnen redden. U kunt daarbij denken aan:

  • Hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel
  • Aanpassingen in de woning, bijvoorbeeld een drempelhulp of traplift
  • Hulp bij het huishouden
  • Dagbesteding
  • Een boodschappendienst of maaltijdservice
  • Regiovervoer
  • Ondersteuning van mantelzorgers

In de wet is niet specifiek vastgelegd om wat voor ondersteuning of voorziening het gaat. Vandaar dat de ondersteuning heel divers kan zijn. Van een algemene voorziening zoals een boodschappenservice tot een maatwerkvoorziening zoals een wandbeugel in de badkamer.

Wmo-ondersteuning aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de Wmo, dient u een aanvraag in bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente gaat vervolgens met u in gesprek om te onderzoeken welke ondersteuning, zorg of hulpmiddelen u precies nodig heeft. Daarbij kijkt de gemeente naar wat u zelf nog kan en of er mensen in uw directe omgeving zijn die u kunnen helpen. Concludeert de gemeente naar aanleiding van het onderzoek dat u in aanmerking komt voor ondersteuning? Dan zijn er twee mogelijkheden om dit te regelen:

  1. Via een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u zelf zorg en ondersteuning inkopen.
  2. Zorg in natura. In dat geval regelt de gemeente alles voor u.

De eigen bijdrage

Voor de ondersteuning vanuit de Wmo mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen. Tot 2019 was deze eigen bijdrage inkomensafhankelijk, maar vanaf dit jaar geldt voor iedereen een maximumtarief van €17,50 per 4 weken. In praktijk betekent dit, dat voor mensen met een minimuminkomen de eigen bijdrage vrijwel gelijk blijft. Mensen met een midden- of hoog inkomen gaan erop vooruit. Omdat het een maximumtarief is, blijft het voor gemeenten wel mogelijk om in sommige gevallen een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Het grote voordeel van een maximumtarief is, dat u nu precies weet waar u financieel gezien aan toe bent als u zorg of ondersteuning aanvraagt via het Wmo-loket van uw gemeente.

Q-netics is gespecialiseerd in individuele Wmo-woningaanpassingen. Zowel aan de buitenzijde van een gebouw of woning, als binnenin de woning. Van complete renovaties en opplusprojecten tot het plaatsen van beugels in kozijnen, sanitair of aan trappen. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en deskundig advies.

Deel dit bericht