Eigen bijdrage Wmo 2020: wat verandert er?

10 december 2019

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door de gemeente en heeft als doel om ondersteuning te bieden op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Zo moet de wmo het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld door het financieren van woningaanpassingen. De wmo 2020 wijzigt de huidige wet echter op een paar belangrijke punten: met name de eigen bijdrage 2020 zal wijzingen. Hieronder lichten wij toe wat er precies verandert.

Eigen bijdrage wmo 2020

Wie gebruik maakt van de voorzieningen uit de wmo, betaalde daar tot nu toe een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor. Deze bijdrage kan flink oplopen, zeker voor wie een hoger inkomen heeft en van meerdere voorzieningen gebruik maakt. Zelfs voor wie (redelijk) goed verdient, kunnen de kosten hierdoor problematisch worden. Om de zorg betaalbaar te houden, wordt daarom in 2020 het wmo abonnementstarief ingevoerd.

Abonnementstarief wmo 2020

De eigen bijdrage 2020 zal voortaan bestaan uit een vast abonnementstarief. Deze wijziging was in 2019 al deels ingevoerd, maar wordt vanaf 1 januari 2020 volledig van kracht. Vanaf deze datum mogen gemeenten voor alle pgb’s, maatwerkvoorzieningen en een deel van de algemene voorzieningen een vast tarief van maximaal €19 euro per maand hanteren. Welke algemene voorzieningen exact onder het vaste tarief zullen vallen, kan per gemeente verschillen. In ieder geval zullen die algemene voorzieningen onder het abonnementstarief 2020 vallen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Gemeenten mogen er ook toe besluiten om extra voorzieningen onder het abonnementstarief te plaatsen.

Wanneer betaalt u het wmo abonnementstarief?

Iedere gemeente stelt een vast abonnementstarief voor alle inwoners vast. Dit tarief is dus maximaal €19 per maand. Wel mag de gemeente bepaalde inwoners (deels) vrijstellen van betaling, bijvoorbeeld mensen met een heel laag inkomen. Gemeentes zijn hier echter niet toe verplicht, waardoor sommige minima wellicht meer zullen moeten gaan betalen dan voorheen. Per huishouden betaalt u slechts eenmaal het abonnementstarief. Wie reeds een eigen bijdrage voor de Wlz moet betalen, hoeft bovendien het abonnementstarief voor de wmo niet te voldoen. Is uw partner jonger dan de AOW leeftijd? Dan hoeft u volgens de nieuwe regelgeving ook het abonnementstarief wmo 2020 niet te betalen.

Wil u meer informatie omtrent onze hulpmiddelen en de mogelijkheden om deze vanuit de wmo te financieren? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie en denken met u mee!

Deel dit bericht