Op deze 3 subsidies kunt u aanspraak maken bij aanpassingen in uw huis!

18 juni 2019

Voor ouderen of mensen met een beperking kan een woningaanpassing het verschil maken tussen zelfstandig blijven wonen of uit huis moeten. Een woningaanpassing in de vorm van het verhogen van een galerijvloer, een drempelaanpassing, het plaatsen van wandbeugels of het aanpassen van sanitair, kan ervoor zorgen dat uw huis bewoonbaar en toegankelijk blijft. Kortom, waardevolle aanpassingen die de zelfstandigheid en kwaliteit van leven bevorderen. Om dergelijke aanpassingen te kunnen betalen, zijn er verschillende subsidies waarvoor u in aanmerking kunt komen. Wij vertellen u graag welke dit zijn.

1. Subsidie via de Wmo

Voor een eenmalige aanpassing van uw huis kunt u in de meeste gevallen terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Aanpassingen in huis zoals drempelhulpen, een traplift of een aangepast toilet, vallen onder deze wet. Ook wordt in sommige gevallen het plaatsen van een complete zorgunit of een slaap- en badkamer op de begane grond vergoed. Het sociaal wijkteam of het Wmo-loket van uw gemeente kan u vertellen waar u recht op heeft. Houd er rekening mee dat kleine aanpassingen, die u zelf kunt regelen, niet vergoed worden.

Eigen bijdrage Wmo

Als de gemeente uw Wmo-aanvraag goedkeurt, dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Voorheen was deze eigen bijdrage inkomensafhankelijk, maar vanaf 2019 geldt voor iedereen een maximumtarief van €17,50 per 4 weken. De gemeente bepaalt of u deze bijdrage moet betalen. Omdat het een maximumtarief is, kan de gemeente ook bepalen dat u geen of een lagere eigen bijdrage moet betalen. Bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen.

Wmo pgb (persoonsgebonden budget)

Als de gemeente tot de conclusie komt dat u in aanmerking komt voor een Wmo-vergoeding, dan kan dit in de vorm van zorg in natura of via een persoonsgebonden budget. In het eerste geval regelt de gemeente de woningaanpassingen voor u. Vraagt u echter een persoonsgebonden budget (pgb) aan om de aanpassingen te bekostigen, dan kunt u zelf de voorzieningen en de installateur bepalen. Wel bent u daarbij gebonden aan bepaalde richtlijnen. Zo beoordeelt de gemeente de kwaliteit van de voorzieningen en moet u de gemaakte afspraken vastleggen in een zorgcontract.

2. Subsidie via de Wlz voor aanpassingen

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte of ernstige beperking heeft waardoor u 24 uur per dag intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u een subsidie voor aanpassingen in uw huis krijgen via de Wlz. Dit loopt via het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor beoordeelt of u met deze aanpassingen veilig en gezond thuis kunt blijven wonen en of de kosten niet hoger zijn, dan verzorging in een instelling.

3. Vergoeding via uw zorgverzekering

Sommige hulpmiddelen of huisaanpassingen worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Het gaat daarbij om hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor behandeling, verpleging of revalidatie. Of hulpmiddelen ter compensatie van een zintuigelijke beperking. Denk bijvoorbeeld aan een verstelbaar bed, persoonsalarmering, een deurbel met lichtflitsalarmering of technische hulpmiddelen om verlichting, ramen en deuren te bedienen. Omdat iedere zorgverzekeraar andere voorwaarden hanteert, kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekering informeren voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer informatie over woningaanpassingen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn gespecialiseerd in individuele Wmo-aanpassingen en werken door heel Nederland.

Deel dit bericht